Tréning és Workshop programok

Magas szakmai színvonalon, életszerűen és emberközpontúan!

Áttekintés

Minden esetben az egyedi igények és a speciális elvárások alapján:

- Vezetői fejlesztés, vezetői tréning,
- Management & Leadership,
- Helyzetfüggő vezetés,
- Extended Leadership,
- Employee Engagement,

- Teljesítmény menedzsment,
- "Engagement" fejlesztés, erősítés
- Contribution menedzsment,
- Kompetencia menedzsment,
- Szervezetfejlesztés,

- Assessment Center, (AC),
- Development Center, (DC),

- A motivációról,
- Belső és külső kommunikáció fejlesztés,
- Belső együttműködés fejlesztés,
- Klasszikus, könnyű és laza csapatépítés,
- Szakmai csapatépítés, csapatfejlesztés,

- Művezetői fejlesztés, kékgalléros vezetők fejlesztése,
- Értékesítői tréning - Sales Training,
- Ügyfélkapcsolati programok,

- Prezentáció és prezentációs kommunikáció,
- Asszertív kommunikáció,

- Strukturált, tematikus és komplex üzleti coaching,
- Vezetői coaching, mentoring,
- Facilitált workshop programok, és

- Egyedi, cégre és személyre szabott programok,

EU-specifikus változatban:

- Understanding Diversity,
- Performance Management for NGO-s,
- Work/Life Balance,
- Good Customer Service.
Ön is szívesebben venne egy személyes(ebb) szakmai beszélgetést?  Mi igen!

http://kapcsolat.LCone.comEgyedi tréning és workshop programok

Az Ön és cége saját, egyedi igényeire kidolgozott fejlesztő programok a 

- Vezetői fejlesztés,
- Management, működés menedzsment,
- Management & Leadership (ügyvivő vs. vezető),
- Belső kommunikáció, és a
- Teljesítmény és hatékonyság

tágabb értelemben vett területein.


Vezetői fejlesztés, vezetői tréning


Komplex vezetői fejlesztő programjaink minden esetben, személyes előzetes felmérés és konzultációk alapján kialakított egyedi, gyakorlati, a mindennapokban jól használható programok, illetve program sorozatok.

Azon vezetői készségek, képességek és ismeretek, kompetenciák további fejlesztését és bővítését helyezi előtérbe, melyekből megbízóink, a saját működési területükön a legtöbbet profitálhatnak.


Management & Leadership


Változás vagy stabilitás?

Rizikó minimalizálása vagy a rizikó bevállalása?

Beosztottaim vagy követőim vannak?

Hatalmam vagy személyes karizmám van?

Konfliktusok kihasználása vagy a konfliktusok elkerülése?

Részletes utasításokat adjak vagy elég az iránymutatás?

Ilyen és hasonló kérdések sokasága fordul meg a vezető fejében napi munkája során. Néha tudatosan, néha ösztönösen alkalmazzuk a különböző megközelítéseket. Néha rácsodálkozunk az elért eredményre, még ha ezt, mint vezető nem is valljuk be, és néha még magunk sem értjük, hogyan jutottunk el odáig...

Management & Leadership programunk keretében ebben kívánunk Önnek és vállalatának segítségére lenni.


Belső kommunikáció fejlesztése


Programunk egyforma hangsúllyal foglalkozik mind a verbális, mind a non-verbális kommunikáció, belső kommunikáció fejlesztésével.

Belső kommunikációs problémák esetén, jelen programunk részét képezi a "csoportok probléma feltáró és megoldást meghatározó coaching-workshop" foglalkozása, és szükség esetén szakmai csapatépítéssel tesszük komplex programmá a belső kommunikáció fejlesztését.
Üzleti Stílus -

Üzleti Protokoll -
Üzleti Kommunikáció


Gyakorlati tréning munkatársaknak és vezetőknek
!


"Stílus - Protokoll - Üzleti Kommunikáció" programunk egy egyedi fejlesztésű, a Magyarországon működő hazai és nemzetközi vállalatok igényein alapuló gyakorlati fejlesztő program.

Alapjait a nemzetközi üzleti életben régóta alkalmazott "Positive Personal Impact" és "Maximising Personal Impact" programok alkotják.

A program különlegessége, hogy egyidejűleg fejleszti, mind a stílus, mind a protokoll, mind az üzleti kommunikáció egyéni kompetenciáit.

Az eredeti programokat a Gallup Intézet által publikált kutatások eredményei, valamint Magyarországon működő nagyvállalatok és KKV-k HR vezetőivel általunk készített felmérések és mélyinterjúk tapasztalatai alapján saját magunk alakítottuk át a valós magyarországi üzleti igényekre.

részletek

http://stilus.LCone.com
Krízis menedzsment - Crisis Management (üzleti krízishelyzetekre)

Kinek ajánljuk: 

Egy vállalat, egy vállalati egység, de akár egy vezető szakmai életében is előfordulnak olyan pontok, események vagy akár válsághelyzetek amelyek a korábban megszokott belső működést és a bevezetett folyamatokat felborítják, valamint az addig jól működő management módszereket működésképtelenné teszik, és kaotikusnak látszó vagy az azt éppen megelőző állapotok valamelyike alakul ki. Ilyen helyzetekben a mielőbbi professzionális beavatkozás, mind üzleti, mind emberi oldalról szükséges, így a hatékony krízis management jelentősen elősegíti, felgyorsítja a megoldást.


Melyek lehetnek ilyen helyzetek (a teljesség igénye nélkül):

-  A bevétel és/vagy profit stagnálása, csökkenése, esetleg nem megfelelő növekedése,
-  Túl gyorsan növekvő vagy átalakuló vállalkozás belső szervezete nem képes alkalmazkodni a változásokhoz,
-  A piacon olyan változások történtek, illetve olyan trendek látszanak, melyeket a vállalat a jelenlegi működésével nem tud kezelni, nem képes elébe menni,
-  Olyan hiba történt akár a belső, akár a külső kommunikációban, mely veszélyezteti a cég stabil működését, a kitűzött célok elérését,
-  Nem várt esemény (pl.: baleset, meghibásodás, szolgáltatás kiesés, szállítások leállása, vis major, …) következett be, mely jelentős kihatással lehet a cég jövőjére. 


Megközelítésünk:

Ilyen helyzetekben először mindenképpen az emberi oldalról közelítjük meg a probléma kezelését, annak feltérképezése után kombináljuk a professzionális management módszerekkel, üzleti oldali beavatkozással, amely így jelentősen gyorsítja az adott negatív helyzetből történő kilépést.
 

A Megoldás:

K
omplex, átfogó és a helyzet gyökereit feltáró, és azonnal a megoldás irányába ható személyes és csoportos workshop és coaching foglalkozásaink részleteit minden esetben egyedileg dolgozzuk ki, a helyzet közös megismerése és az elvárt célok közös definiálása után.További információk


Vezetői tréning részletesen: http://vezetoi.LCone.com

Művezetői tréning részletesen: http://muvezetoi.LCone.com

Stílus - Protokoll - Üzleti Kommunikáció részletesen: http://stilus.LCone.com

Összes elérhetőségünk
részletesen.
Megújult teljesítménymenedzsment


Teljesítménymenedzsment programunk egy vezetői fejlesztő program, ami:

– gyakorlati people management és leadership eszközökkel, illetve

– ezen eszközök gyakorlati alkalmazásának tapasztalatával kiegészíti az Ön vállalatánál (jelenleg is) működő teljesítmény értékelő rendszert.

A program nem helyettesíti és nem írja felül a vállalatánál már meglévő vagy bevezetendő teljesítmény értékelő rendszert, ennek gyakorlati kiegészítését szolgálja.

A program aktualitásait a megváltozott gazdasági környezet, illetve,
különös tekintettel, az ennek következtében a cégen belül elvárt még magasabb teljesítmény (performance), valamint az egyéni és csoportos fejlesztés és fejlődés kiemelt igénye, mind a vezetők, mind a munkatársak vonatkozásában adják.


Szakmai csapatfejlesztő és csapatépítő tréning

A magas teljesítményű csapatokért!

Programunk segítségével, amely a folyamatot indítja el, a csapatok saját szakmai és csapatszintű fejlődésük során eddig elért eredményeiket – különböző szakmai szempontok szerint - közösen megvizsgálva, elemezve, majd ezt követően közös munkával továbbfejlesztve eljutnak:

a hatékonynak tűnő csoporttól --> a kialakulófélben lévő csoport --> majd a hiteles csoport fázisain keresztül --> a magas teljesítményű csoportok fejlettségi szakaszába.

 

Szakmai csapatépítő programunk kiemelt figyelmet fordít a

- célok és célkitűzések,

- szerepek,

- belső folyamatok, process-ek,

- csoport tagjai közötti kapcsolat,

- csoportok közötti együttműködés,

- elszámoltathatóság,

- elkötelezettség,

- tanulás és szakmai fejlődés iránti vágy/igény

kérdésköreinek vizsgálatára, majd a közösen meghatározott jellemzők alapján egyéni és csapatszintű fejlődési és fejlesztési terv kidolgozására és a napi gyakorlatba történő implementálásának előkészítésére.
A motivációról


Motivációs programunk egy nemzetközi kutatásokon, felméréseken és tapasztalatokon alapuló vezetői program, 

amely olyan, a gyakorlatban használható eszközökkel bővíti mind a kezdő, mind a már gyakorlott vezetők vezetői eszköztárát, melyekkel munkatársaikat motiválni tudják.

Egy motivációs eszközről biztos, hogy nem lesz szó a program alatt, ez a pénz.Művezetői tréning, fejlesztés  -  "kékgalléros" munkatársak fejlesztése

- az ipari gyártás és termelés, valamint a szolgáltató szektor speciális igényei szerint


Művezetői fejlesztő programjaink a vezetői fejlesztő és teljesítmény management programok egyedi változata, kifejezetten az ipari termelés és ipari gyártás, feldolgozás területén dolgozó "fehér- és kékgalléros", különböző szinteken dolgozó vezetők, műszakvezetők, csoportvezetők, illetve team koordinátorok fejlesztésére összpontosít, illetve ezen keresztül a beosztott termelési munkatársakra.

Eddigi tapasztalataink alapján - a program segítségével - az alábbi területeken lehet jelentős fejlődéseket elérni:

- az elkötelezettség és motiváció fejlődése (tudatos fejlesztése) minden szinten, melynek "mellékhatásaként":

- a termelés hatékonyságának növelése, beleértve az alacsonyabb hibás termelést és az emberi tényezőkből fakadó gép meghibásodásokat és leállásokat,

- jobb belső kommunikáció a kékgalléros munkatársak és a különböző vezetői szintek között, valamint az "irodai és üzemi" vezetői szintek között.

RészletekÉrtékesítői tréning
"Developing Exceptional Sales Professionals"

Miért?

- a kitűzött értékesítési, bevételi és profit tervek maximális teljesítéséért,

- a értékesítői csapatért,
- az értékesítők aktivitásának növeléséért,
- az elért értékesítési eredmények növekedéséért,
- az elvárt és az elért teljesítmény összhangba hozataláért,
- a folyamatosan hatékony munkavégzésért, és
- az ügyfelek, vevők professzionális kiszolgálásáért, megelégedettségük növeléséért.

Hogyan?


Tréningjeink alapja:

- a vállalati gazdaságtan, a közgazdaságtan és a józan ész,
- a marketing és az értékesítési ismeretek és technikák,
- az értékesítés menedzsmentje,
- a teljesítmény menedzsmentje, optimalizálása,
- az operatív és az emberi vezetés, és
- az emberi/csoportos kommunikáció

egyedileg, az adott értékesítői körre kialakított szakmai változata.


Részletek
Prezentáció és prezentációs kommunikáció - másképpen


Prezentáció és prezentációs kommunikáció programunk egy hagyományos készségfejlesztő program.

Programunk sikerét a hagyományostól eltérő, abszolút gyakorlatias, szerepjátékokkal, videós gyakorlatokkal, és mind a pozitív, mind az "erősen fejlesztendő" kategóriákban bemutatott kisfilmek és az ezeken alapuló gyakorlati feladatok közös és egyéni megoldásai adják.Workshop & Tréning - magas szakmai színvonalon

A belső üzleti kreativitás kibontásáért, kihasználásáért

Ez a workshop & tréning olyan program, folyamat elindítója, amely

- gyorsan, és
- jelentősen, és
- költséghatékonyan

hozzájárul a vállalat kitűzött céljainak hatékony módon történő eléréséhez

a munkatársakban lévő üzleti kreativitás kibontásával,
és

a meglévő belső erőforrások hatékonyabb kihasználásával.

Részletes információk:

http://UzletiKreativitas.LCone.comFacilitált workshop programok


Partnereink egyedi igényei alapján szervezzük facilitált workshop programjainkat az adott témakör köré szervezve.

Általában a belső kommunikáció javítása, vagy egy adott működési helyzetből való előre mozdulás, illetve egy esetleges paradigma-váltás szokott a programok fő fókuszában lenni.

A programok célja a valós helyzet közös felismerése, majd ez alapján a lehetséges megoldások közös feltérképezése és az implementálás, kontrollpontokkal, valamint egyéni és csoportszintű felelősök és felelősségi körök definiálásával történő meghatározása.