Fejlődés - Optimalizálás - Teljesítmény növelés

Mi az üzleti kreativitás tréning?

Folyamat felgyorsító vagy folyamat indító tréning, hogy minden résztvevő

 • gyorsan,

 • jelentősen,

 • költséghatékonyan

járuljon hozzá a vállalat kitűzött

 • céljainak eléréséhez, és

 • profitterveinek teljesítéséhez,

 • a belső üzleti kreativitás kibontásával,

 • az erőforrások jobb kihasználásával,

 • saját teljesítményének növelésével,

 • saját magának és csopoprtjának hatékonyságának fejlesztésével, és

 • a teljesítménymenedzsment rendszer minden elemének tudatos használatával

a munkatársak belülről jövő motivációjának felerősítésén keresztül.

Miből áll?

Első lépés: klasszikus tréningelemekkel bővített, teljesítmény- és hatékonyság fókuszú üzleti workshop,

Következő lépések:

 • a vállalati csoportokon ill. részlegeken belül továbbvitt folyamatok,

 • a teljesítmény- és kompetencia menedzsment rendszer professzionális napi alkalmazása (iparág-, vállalat- és helyzetspecifikusan)

Költséghatékony, mert

 • a meglévő erőforrások kihasználására épít,

 • a bevezető tréning után az üzleti kreativitás, a teljesítmény- és hatékonyság fejlesztésének a fő felelősei az egyes vállalati csoportok vezetői.

Kinek javasoljuk?

Tapasztalataink alapján, mind kis- és középvállalatoknál, mind nagyvállalatoknál, beleértve a multinacionális cégeket is, jelentős hatékonyság és teljesítmény fejlődéseket tudtunk elérni a program megvalósításával.

Javasolt csoportlétszám a hatékonyság érdekében minimum 3 fő, maximum 16 fő.

Mikor van erre a programra szükség?

Ha az alábbi állítások közül több is jellemző a vállalat működésére:

 • Feszített elvárások, KPI-ok

 • Munkatársak szerepének felértékelődése (pl. munkaerőhiány vagy magas fluktuáció miatt)

 • Egyes csoportokon belül vagy csoportok között konfliktusok vannak,

 • Túl lassúak a munkafolyamatok,

 • Nem vagyunk elég hatékonyak,

 • Magas üzemelési költséggel működünk,

 • A munkatársak panaszkodnak, de nem tesznek a változások érdekében,

 • A munkatársak várják, hogy valaki mondja meg, mit csináljanak,

 • Akkor lépünk, ha bekövetkezett a probléma.

Mi lesz a várható eredménye?

 • Kitűzött (KPI, növekedési, bevételi és profit, ...) célok elérésének jelentős elősegítése,

 • Hatékonyabb folyamatok,

 • Hatékonyabb belső kommunikáció,

 • Racionálisabb és átláthatóbb működés,

 • Költségek optimalizálása,

 • Proaktív munkatársak.

Mik lesznek a várható mellékhatások?

Nyílt, őszinte, konstruktív kommunikáció,

Kreatív üzleti viselkedés,

Elkötelezettség, lojalitás erősödése,

Még több olyan munkatárs, aki szeret a vállalatnál dolgozni,

Magas(abb) teljesítményű csoportok.

Nemcsak költséghatékony!

Miért különösen hatékony ez a módszer?

Azért, mert a résztvevők:

 • maguk határozzák meg feladataikat,

 • maguk hajtják végre kitűzött feladataikat,

 • maguk tűzik ki a határidőket,

 • teljesítés után maguk határozzák meg a következő lépéseket.

Vezetőkből álló teameknek is!

Vezetői és felsővezetői változatban is

Kiemelt fókusszal a:

 • Szervezettebb, strukturáltabb működésre,

 • Költség- és működés optimalizálásra,

 • Munkatársak aktivitásának növelésére, valamint a

 • Magas teljesítményű csoportok kinevelésére.

Összességében:

 • A teljesítmények és komptenciák hatékonyabb menedzselésére.