Coaching és Mentoring

komplex - vezetői - felsővezetői - egyéni - csoportos

Felsővezetői, executive coaching

Felsővezetői Coaching szolgáltatásunk egy teljes mértékben személyre szabott, kölcsönös bizalomra és maximális diszkrécióra épülő szolgáltatás. A cég illetve a vezető életében vannak olyan pontok, szakaszok, melyek nem hasonlítanak a korábbi "rutin-szerű" működésre, a korábban már jól bevált módszereknél még hatékonyabb, még újszerűbb megoldásokra, megújult, felfrissült üzleti gondolkodásra van szükség a folyamatos sikerhez, vagy az új tervek és célok eléréséhez.

Vezetői coaching középvezetőknek

Középvezetői Coaching szolgáltatásunk olyan vezetőknek szól, akik már gyakorlattal rendelkeznek csoportok, osztályok, divíziók vezetésében és menedzselésében, és

  • céljuk, hogy az általuk vezetett terület még eredményesebb, még sikeresebb legyen, illetve

  • céljuk, hogy még hatékonyabbá tegyék a csoporton belüli együttműködést és kommunikációt, vagy

  • olyan új üzleti feladatot, üzleti célt kapnak, melynek sikeres végrehajtásához belső változtatásokra, folyamat-racionalizáslásra vagy bármilyen belső átszervezésre van szükség oly módon, hogy a kollégák és beosztottak magukénak érezzék az új feladatokat, és napi tevékenységükkel folyamatosan támogassák (ne csak szóban, hanem valós tettekkel!) a célok elérését.

Komplex üzleti coaching

A cég minden munkatársa felé alapelvárás, hogy a Tőle telhető legnagyobb mértékben járuljon hozzá a cég bevételi és profitterveinek teljesítéséhez, maximalizálásához, esetlegesen a csökkenés minimalizálásához.

A még sikeresebb ügyfélkapcsolatok létrehozása és ápolása, a folyamatosan növekvő értékesítés és költséghatékonyabb működés, a professzionális válaszadás a változó piaci elvárásokra, továbbá a jól előkészített, racionalizált és folyamatosan továbbfejlesztett belső folyamatok működtetése is a munkatársak alapfeladatai közé tartoznak. Emiatt a munkatársak folyamatos nyomás alatt dolgoznak, állandó „még jobban” teljesítési kényszerrel szembesülnek.

Ilyen körülmények között a munkatársaknak nemcsak szakmai tanfolyamokra van szükségük, hanem a teljesítmény menedzselése, növelése szempontjából az üzleti fókuszú és egyben emberközpontú coaching-workshop foglalkozás illetve foglalkozássorozat (komplex üzleti coaching) jelentősen elősegíti a teljesítmény folyamatos növekedését, azaz az eredmények javulását, miközben segít a munkatársaknak is megtalálni a megfelelő hangsúlyt és fókuszt a kitűzött célok sikeres eléréséhez.

Alkalmazott módszertanunk:

  • Megelőző megbeszélés (vezetői szinten),

  • Coaching foglalkozás (csoportos , tényfeltáró, helyzet-meghatározó, lehetséges előre lépéseket meghatározó, coaching-workshop foglalkozás),

  • Visszajelzés (vezetői, és szükség esetén csoportszinten is, következő lépések és személyre szabott coaching tematika meghatározása),

  • Személyre szabott egyéni coaching foglalkozások (1-on-1),

  • Rendszeres visszajelzés (minden szinten).

Vezetőségi megbeszélések (MT Meeting, Board Meeting, ...) coach támogatással (Team Coaching)

Egy cég vagy azon belül egy üzleti egység vezetőségének folyamatosan új kihívásokkal kell szembenéznie, új üzleti célokat kell elérnie, új feladatokat kell teljesítenie. Az ehhez tartozó feladatok, tennivalók megbeszélésének legfőbb fórumai a heti-, havi-, negyedéves vagy más rendszerességű vezetőségi ülések, management meetingek, first line meetingek, steering committee meetingek, board meetingek, ... (minden cég másképpen nevezi őket, de céljuk valójában közös).

Az ilyen találkozóknak viszonylag gyorsnak, rendkívűl hatékonynak, abszolut lényegretörőnek kell lennie ahhoz, hogy eredményes legyen. Ilyen helyzetekben hasznos és előnyös a cég vezetésének egy szakértő külső coach, aki a "Vezetőségi Ülés (Board Meeting) Coaching" szolgáltatás keretében emberközpontúan segít a vezetésnek, hogy az kijelölje a megbeszélés fókuszterületeit, és segít, hogy a megbeszélés teljes idejében a vezetőség a valós feladatok megoldásával, és a jövőbeni feladatok kijelölésével foglalkozzon.

Mindezt a professzionális coaching eszközeivel végzi, miközben teljes mértékben hagyja a vezetőséget a saját feladatát ellátni. Figyel arra, hogy a lényeges kérdések ne kerülhessenek háttérbe, az alacsonyabb prioritású, vagy kevés befektetéssel elvégezhető kevésbbé jelentős feladatok pedig előtérbe.

Csoportok problémafeltáró és megoldást meghatározó coachingja (Team Coaching)

Egy vállalat működése, kitűzött céljainak elérése sok-sok osztály jól összehangolt együttműködésétől is függ. Nem könnyű például egy szerviz, vagy ügyfélszolgálat, vagy logisztika, vagy HR és belső kommunikáció, vagy a pénzügy, az informatika, az operáció, a tervezés, gyártás, vagy a minőségbiztosítás szervezeti egységeit és az ott dolgozó kollégákat ugyanarra a gondolkodásmódra rábírni, holott minden osztály ugyanazért a végső célért dolgozik - a maga saját hatáskörében - a kitűzött vállalati célok eléréséért.

Az osztályokon belüli és az osztályok közötti különböző látás- és gondolkodásmódoknak egymást kiegészítve kell egymást erősíteniük, a közös célok teljesítése érdekében. A valóságban, szinte mindegyik szervezeti egységnél ezen nagyon sokat lehet javítani.

Rendszeresek az olyan esetek, amikor professzionális külső beavatkozás szükséges a szervezeti egységen belüli, illetve a szervezeti egységek közötti problémák feltárására, a lehetséges megoldások megfogalmazására és azok gyors implementálására.

Osztályok, divíziók problémafeltáró és megoldást meghatározó programja szolgáltatásunk keretében ezt végezzük el Önöknek.

Kulcsember coaching

A vállalat legnagyobb értékei, legértékesebb "asset-jei" közé tartoznak azok a kollégák, akik a vállalatnál dolgoznak. Ezt egyre több cég ismeri fel. Természetesen itt nem csak a vezetőkről és értékesítőkről beszélünk, hanem a szervíz, ügyfélszolgálat, logisztika, HR és belső kommunikáció, pénzügy, informatika, operáció, tervezés, gyártás, minőségbiztosítás, ... munkatársairól is.

Nélkülük, az általuk elvégzett feladat nélkül a cég mindennapi működése nehézkessé, lehetetlenné válna. Fontos, hogy a különböző osztályokon a különböző feladatkörben és beosztásokban dolgozó kollégák amellett, hogy jól átlátják feladatukat, tisztán lássák és megértsék a társosztályok működését, az ott dolgozó kollégák gondolkodásmódját.

Minden szervezeti egységben megtalalható(ak) azok a kollégák, akik az egység szakmai mozgatórugói, illetve a jövőben a cég működése szempontjából kiemelt fontossággal bírnak (High Potentials).

Részükre a szakmai képzés mellett szükséges a személyes mentoring és coaching, az egyéni terveknek és céloknak az összehangolása és beleillesztése a vállalat stratégiai elképzeléseibe, valamint implementálása a napi feladatok elvégzésébe. Fontos, hogy a kulcsfontosságú kollégák felismerjék és meg tudják fogalmazni önmaguk felé saját szerepüket, helyzetüket, valós jelentősségüket és felelősségüket a vállalat működésében - majd mindezt elsajátítsák napi munkájuk során is.

Ezt nyújtja a kulcsfontosságú munkatársaknak szóló személyes coaching szolgáltatásunk.

Coaching és mentoring az Ön igényeire szabva

Üzleti coaching és mentoring pontosan úgy, ahogyan Önnek illetve munhatársainak szüksége van rá.

Strukturált és tematikus coaching

Coaching az Ön igényei szerint egy adott üzleti témakörre felépítve. Ilyen lehet például a vezetés (leadership), teljesítmény menedzsment, hatékonyság növelése, ...