Újjáépítés koronavírus válság alatt és után

ENGLISH

Szakmai program vezetőknek

VÁLLALATI ÚJJÁÉPÍTÉS & ÚJRAÉPÍTÉS A KORONAVÍRUS VÁLSÁG ALATT ÉS UTÁN

Leaderi fókuszú vezetői fejlesztő program menedzseri ismeretekkel is kiegészítve, amely valós és folyamatosan frissülő napi tapasztalatokon és gyakorlatokon alapul. Célja a koronavírus válság alatti, utáni professzionális vállalati újjáépítés és újraépítés a kitűzött üzleti célok megvalósítása érdekében.

VÁLLALATI ÚJJÁÉPÍTÉS & ÚJRAÉPÍTÉS KORONAVÍRUS VÁLSÁG ALATT ÉS UTÁN

Kiemelt alprogramokkal

Cégvezetés és vezetői csapatok megújítása, átszervezése válsághelyzetben és válság után

Üzletmenet, valamint emberek és csapatok vezetése VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) környezetben

Felkészülés a jövőre - Reskill and Reshape Workforce

Folyamatosan fejlesztett és frissülő tréning programunk minden esetben

A VÁLLALAT ÜZLETI CÉLJAINAK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

 • egy egyedileg összeállított (nemzetközi tapasztalatokon, plusz egyedi felméréseken illetve mélyinterjúkon alapuló),

 • a vállalatra és annak egyedi működési sajátosságaira optimalizált,

 • az emberekre, munkatársakra, csapatokra és külön azok vezetőire is fókuszáló, de

 • klasszikus menedzseri megközelítést is tartalmazó,

 • vállalati újjáépítő-újraépítő program vezetőknek, vezetői csapatoknak, és kulcsember munkatársaknak,

 • a leadershipről, a motivációról, és a motivációs eszköztár alkalmazásáról,

 • a kitűzött üzleti célok elérése érdekében,

 • a teljes teljesítmény- és kompetencia menedzsment eszköztár átalakított és újra-optimalizált napi, heti, havi, negyedéves, … alkalmazásával,

 • beleértve az on-site és az online munkavégzés, valamint ezek kombinációis eseteit is.

Tapasztalatok alapján

The New Normal - Turbulent Times

A tapasztalatok alapján külön fókuszba kerültek az új helyzetben (“The New Normal”, “Turbulent Times”) azok a szituációk és újonnan megjelenő vagy felerősödő üzleti-viselkedési formák, melyekre szinte minden munkahelyen, minden vezetőnek fel kell készülnie, pl.:

 • jelentősebb hangulat-ingadozások,

 • a vállalaton belüli intézkedések miatti esetleges félelem, elkeseredettség,

 • a külső illetve belső üzleti környezet miatti kifogáskeresés és az új megközelítésű kifogáskezelés (!!!)

a munkatársak egyéni szintjén és csapatszinten is, valamint a csapatok közötti együttműködés szintjén is, a vállalati hierarchiától függetlenül.

Mindemellett hasonló jelenséggel kell szembenézni és kezelni:

 • a beszállítóktól illetve a beszállítóknál,

 • a vevőktől illetve a vevőknél, valamint

 • a vállalkozást körülvevő gazdasági-, hatósági- és önkormányzati környezetben is.

A VÁLLALATI ÚJJÁÉPÍTÉS-ÚJRAÉPÍTÉS KORONAVÍRUS VÁLSÁG UTÁ ALATT tréningprogramunk ebben lesz az Ön vállalatának segítségére.

Egyedi változatban: az extra magas rendszerező intelligenciával (SQ) rendelkező vezetők részére

A program egyedisége annak gyorsaságában és hatékony rendszer- és eredmény-központúságában van, ahol a résztvevő vezetők a saját beosztott vezetőik aktív bevonásával, valamint leaderi feladataik közüli delegálással érik el az első eredményeket.

Ezt követően a leaderi és menedzseri szerepek és feladatkörök ideiglenesen szétválasztásra kerülnek a különböző típusú vezetők között, a kitűzött vállalati célok elérése és a belső újjáépítés megvalósítása érdekében.

Sales-eseknek, értékesítőknek másképpen

Az értékesítéssel foglalkozó munkatársak és csapatok többsége esetén, a tapasztalatok alapján, a program fókuszterületei jelenleg jelentősen eltolódnak a különböző (intenzitású) kudarcélmények sorozatának kezelése és a kifogáskezelés irányába.

További részletek

További információk a program kidolgozójától és megvalósítójától, Szujó Lajostól, Mobil: +36-30-325-0000.

Háttértörténet

Szeretnék megosztani egy személyes élményt az új programommal kapcsolatosan

Még 2020 elején a kőkemény háttérmunka mellett a véletlen és a szerencse együtt hozta a lehetőséget számomra, hogy bekapcsolódhattam - és 2021-ben is részese vagyok - a világ 50 legjobb egyeteme* egyikének, a shanghai-i SJTU-nak a Global Elite of Business Administration, EBA programjába.

A program 2020-as szakmai fókusza kibővült az új gazdasági válsághelyzet kezelésének irányába, 2021-ben pedig a Kínával és Kínában történő kereskedelem is fő fókuszterületté vált.

Már 2020 első felében Kína bő négy hónappal előrébb járt a koronavírus válság kezelésében a világ többi részéhez képest. Azóta a makrogazdasági adatok önmagukért beszélnek, a szakadék lassan években lesz mérhető.

Ez azóta is tartó folyamatos fejlődést, a meglévő szakmám új tudás- és új kompetenciahalmazzal való folyamatos bővítését és frissítését hozta el.

Honnan jött/jön ez az új tudás- és kompetencia bővülés?

 • Egyrészt magából az EBA programból, melyet az adott szakterületek Shanghaiban élő, napi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező európai és amerikai cégvezetői és szakértői tartottak, tartanak,

 • Mindemellett - európaiként szinte elképzelhetetlenül - egy ismertebb shanghai-i üzletember leaderi-vezetői oldalának egyéni fejlesztésében vettem részt:

A vele négyszemközt eltöltött idő számomra egy olyan új tudást, ismeretet hozott nemcsak a 21-ik századi Kína üzleti-gazdasági-pénzügyi kultúrájában, hanem a koronavírus gazdasági válsághelyzet gyakorlati kezelésében is, melyet büszkén adok tovább,

 • Eközben a megszerzett új kapcsolataimon keresztül több egyéni konzultációs és információszerzési lehetőséggel tudtam és tudok élni Kínában működő EU-s és USA érdekeltségű vegyesvállalatok expat munkatársainál, valamint résztvevője lehettem egy pekingi, People Management témakörben végigvitt helyzetfelmérő projektnek,

 • Természetesen a nemzetközi szaksajtó folyamatos tanulmányozása mellett rendszeres részvétel szakirányú , mind vállalati/üzleti szervezésű, mind egyetemi/tudományos szervezésű szakmai programokon, (melyek közül a Peking University, Beijing és a holland Vlerick Business School “Managing People in Turbulent Times” 2020-as programját kiemelkedőnek tartom),

 • Mindezek mellett folyamatos szakmai konzultációk több magyar és nemzetközi partnerünk magyarországi, németországi, belgiumi, kanadai és USA-beli vezetőjével az aktuális helyzetről és legfrissebb tapasztalataikról,

 • A nemzetközi HR & vezetési tanácsadó szakmai amerikai (USA és Kanada) online konferenciáin és továbbképzésein is megjelentek az ottani tapasztalatok, különös tekintettel a középvállalati szektorra vonatkozóan, a legkülönbözőbb iparágakban. Ezek beépítése - természetesen alapos szűrés és finomhangolás után - programunkba folyamatos,

 • Végül, de nagyon fontos helyen a saját folyamatos magyarországi tapasztalataimból.

Ezen ismeretek összessége alapján készítettem el és azóta folyamatosan frissítem, fimomhangolom a VÁLLALATI ÚJJÁÉPÍTÉS-ÚJRAÉPÍTÉS KORONAVÍRUS VÁLSÁG ALATT ÉS UTÁN programunkat.

Szujó Lajos


(* QS Ranking, topuniversities.com)